โรคเบาหวาน เป็นอย่างไร

banner01

โรคเบาหวาน เป็นอย่างไรกันแน่ ถ้าอยากรู้ตามมาดูพร้อมกันได้เลยนะ

โรคเบาหวาน เป็นอย่างไร
โรคเบาหวาน เป็นอย่างไร

โรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่  ๆ

1. โรคเยาหวาน ชนิดพึ่งอินซูลิน เป็นชนิดที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงและอันตรายสูง มักพบในเด็กและคนอายุต่ำกว่า 25 ปี แต่ก็อาจพบในคนสูงอายุได้บ้าง ตับ่อนของผู้ป่วยชนิดนี้จะสร้างอินซูลินไม่ได้หรือได้น้อยมาก เชื่อว่าร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นต่อต้านตับอ่อนของตัวเอง จนไม่สามารถสร้่างอินซูลินได้ ดังที่เรียกว่า โรคภูมิแพ้ตัวเอง

2.โรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน เป็นเบาหวานชนิดที่เห็นกันเป็นส่วนใหญ่ มีความรุนแรงน้อย มักพบในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่ก็อาจพบในเด็กหรือวัยหนุ่มสาวได้บ้าง โดยตับอ่อนของผู้ป่วยชนิดนี้ยังไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงทำให้มีน้ำตาลที่เหลือกลายเป็นเบาหวานได้ บางครั้งถ้าระดับน้ำตาลสูงมาก ๆ ก็อาจต้องใช้อินซูลินฉีดเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต้องมใช้อินซูลินตลอดไป

อาการ

  • ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ ดื่มน้ำบ่อย หิวบ่อย อ่อนเพลีย
  • มักเกิดขึ้นรวดเร็วร่วมกับน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างฮวบฮาบ
  • บางคนมีอาการคันตามตัว เป็นฝีบ่อย หรือแผลเรื้อรังหายยาก

อาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวาน

1. ตา อาจจะเป็นต้อกระจกก่อนวัย

2. ระบบประสาท ผู้ป่วยอาจเป็นปลายประสาทอักเสบ ชาตามปลายมือปลายเท้า

3. ไต มักเสื่อม

4. ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง

5.เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย

6. ภาวะคีโตชิส

ข้อแนะนำในการดูแลตัวเองของผู้ป่วย โรคเบาหวาน

  1. ควบคุมอาหาร การลดน้ำหนัก
  2. เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
  3. หมั่นดูแลรักษาเท้าเป็นพิเศษ
  4. ผู้ป่วยที่กินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยู่ บางครั้งอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ควรพกน้ำตาลหรือของหวานติดตัวประจำ
  5. หมั่นตรวจปัสสาวะด้วยตัวเองและตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจำ
  6. อย่าซื้อยาชุดกินเอง
  7. ป้องกันโรคนี้ด้วยการรู้จักกิน

 

โรคเบาหวาน เป็นอย่างไร
โรคเบาหวาน เป็นอย่างไร

banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments