โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คร่าชีวิต

banner01

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คร่าชีวิต เป็นอย่างไรก็ต้องเข้ามาดู

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คร่าชีวิต
โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คร่าชีวิต

โดยปกติทุกคนมีความดันโลหิต ที่จะคอยผลักดันเลือดไปเลี้ยวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งอัตราปกติหัวใจของคนเราจะเต้นอยู่ประมาณ 60-80 ครั้ง ปกติคนจะมีระดับความดันโลหิต 120-80-139/89 มิลลิเมตรปรอท

โรคความดันโลหิรสูง นำไปสู่โรคร้ายอะไร

ผู้ที่เป็น โรคความดันโลหิตสูง จะมีความดันโลหิตเลี้ยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่สม่ำเสมอ ซึ่งนำมาสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดลมในสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ ซค่งอาจทำให้เสียชีวิตฉับพลันได้

 

ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง

แบ่งได้ 3 ระยะคือ

ระดับที่ 1 ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ค่าความดันโลหิต ระหว่าง 140-159/90-99 มม.ปรอท

ระดับที่ 2ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ค่าความดันโลหิต ระหว่าง 160-179/100-109 มม.ปรอท

ระดับที่ 3 ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ค่าความดันโลหิต ระหว่าง 180/110 มม. ปรอท

อาการของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ปกติแล้วผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง มักไม่ปรากฎอาการใด ๆ ให้ทราบ อาจพบอาการปวดศีรษะ มันงง เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย ๆ ผิดปากติ อาจมีอาการแน่นหน้าอก หรือนอนไม่หลับ สูญเสียความจำ สับสน มึนงง ซึ่งล้วนเป็นอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ นั่นจึงทำให้คนไม่เอะใจ จึงไม่ได้รับการรักษา

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง

1. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

2. ความเครียด

3. อายุ

4. เพศ มักพบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

5. รูปร่าง มักพบผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

6. เชื้อชาติ มักพบในคนอเมริกัน เชื้อสายแอฟริกา หรือกลุ่มผิวสี

7. พฤติกรรมการกิน

8. สภาพภูมิศาสตร์

การป้องกันความดันโลหิตสูง และข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่เป็น โรคความดันโลหิตสูง

  1. ผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ควรตรวจวัดความดันโลหิตสูงอย่างสมำเสมอ
  2. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด
  3. หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มไขมันจากสัตว์
  4. งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  5. พยามยามควบคุมน้ำหนัก
  6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  7. พักผ่อนให้เพียงพอ
  8. ทำจิตใจให้เบิกบานไม่เครียด
โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คร่าชีวิต
โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คร่าชีวิต

banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments