โรคคอตีบ รู้ทัน รักษาได้

banner01

โรคคอตีบ รู้ทัน รักษาได้ เข้ามาดูกัน

โรคคอตีบ รู้ทัน รักษาได้
โรคคอตีบ รู้ทัน รักษาได้

โรคคอตีบเกิดจาก โรคที่ติดเชื้อเฉัยบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดชื้อที่คอ ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิหนึ่ง ชื่อ โครินแบคทีเรียม ดิพทีเรีย ติดต่อโดยทางเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เช่น การจาม หรือไอ โรคนี้มีระยะฟักตัวเพียงแค่ 1-7 วัน เท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยจะแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ที่เริ่มป่วย โดยทั่วไปอาจจะแพร่เชื้ออยู่ได้นาน 2 สัปดาห์ อาจจะมีบางรายแพร่เชื้อได้นาน 6 เดือน

อาการของโรค

หลังจากเกิดการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง แต่ไม่เกิน 39 องศา ตัวร้อนรุ่ม ๆ หนาวสั่น รู้สึกเหมือนเป็นหวัด เจ็บคอ ไอเสียงแหล กลืนอาหารลำบาก จากนั้น จะมีอาการหายใจติดขัด หอบ ชีพจรเต้นเร็ว หากตรวจบริเวณผนังด้านหลังของคอจะพบแผ่นเยื่อสีเหลืองปนเทา ซึ่งดูคล้ายเศษผ้าสกปรกติดอยู่ยนทอนซิล คอหอย กล่องเสียง และลิ้นไก่ ถ้าใช้ช้อนเขี่ยวแรง ๆ แผ่นเยื่อดังกล่าวะหลุดออกมาได้ แต่จะมีเลือดออกมาด้วย

การรักษาโรคคอตีบ

แม้จะเป็นโรคติดต่อที่ดูน่ากัว แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ หากมาพบแพทย์โดยเร็ว ไม่ปล่อยให้อาการหนัก โดยแพทย์จะให้ยาปฎิชีวนะ ซึ่งตัวที่ใช้ได้ผลดีก็คือ เพนนิซิลลิน ต้องทานเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับให้ยาต้านสารพิษ Diphtheria antitoxin โดยเร็วที่สุด

การป้องกัน

1. แยกผู้ป่วยโรคคอตีบออกจากผู้อื่นอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หลังเริ่มมีอาการ หรือตรวจเพาะเชื้อไม่พบเชื้อแล้ว 2 ครั้ง เพราะผู้ป่วยจะมีเชื้อดังกล่าวอยู่ในจมูกลำคอ ประมาณ 2-3 สัปาห์ ดังนั้ำ จึงต้องแยกออกจากผู้อื่่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่หายจากโรคคอตีบแล้วอาจไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเกิขึ้นเต็มที่ จึงอาจเป็นโรคคอตีบซ้ำอีกได้ ดังนั้นจึงต้องให้วัคซีนป้องกันโรค แก่ผู้ป่วยที่หายแล้วทุกคน

2. สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคได้สูง ดังนั้นผู้ใกล้ชิดควรไปพบแพทย์ด้วย เพื่อแพทย์จะให้ยาปฎิชีวนะมาทานป้องกันก่อน

3. ในเด็กทั่วไป วิธีป้องกันโรคคอตีบที่ดีที่สุดก็คอื การฉีดวัคซีนโรคคอตีบ เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิค้มกันขึ้นมา ซึ่งได้ผลดีในเด็กเล็ก


banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments