โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ

banner01

โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้เรื่อง โรคทางพันธุกรรม ว่าเป็นเช่นไร เข้ามาดูกันนะค่ะ โรคทางพันธุกรรม เกิดจากอะไร เรามีสาระน่ารู้ เข้ามาอ่าน มาศึกษากันได้ที่นี่เลยจ้า รับรองได้เลยว่าจะต้องได้ความรู้กันแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่ที่สนใจอยากรู้เรื่อง โรคทางพันธุกรรม เพิ่มเติมเข้ามาดูกันเลยจ้า รับรองได้เลยว่าจะต้องชอบกันแน่นอนค่ะ

โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของจีนและโคโมโซม ซึ่ง จีนและโคโมโซมเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อมีความพิดปกติเกิดขึ้นจึงทำให้ถ่ายทอดไปทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก โดยตรง

  • โรคทางพันธุกรรม จำแนกได้ 3 ชนิดคือ
  1. โรคทางพันธุกรรม ที่เกิดความผิดปกติในการแบ่งตัวของโคโมโซมขณะกำลังเกิดการปฏิสนธิ หรือขณะที่ไข่และอสุจิผสมกันเป็นตัวอ่อนแล้ว
  2. โรคทางพันธุกรรม มีการผิดปกตในการเรียงตัวของโคโมโซม
  3. โรคทางพันธุกรรม ที่มีความผิดปกติในการแยกคู่ของโคโมโซมในระหว่างการแบ่งตัว
  • โรคทางพันธุกรรม ที่มีต่อการตั้งครรถ์ โรคทางพันธุกรรม ที่พบได้บ่อย คือ
  1. โรคธารัสซีเมียเป็น โรคทางพันธุกรรม ที่มีความผิดปกติของสารสีแดงในเม็ดเลือด ทำให้ผูป่วยเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรัง
  2. โรคฮีโมฟีเลีย โรคทางพันธุกรรม ที่ปัจจัยแข็งตัว ของเลือดผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยเลือดออกไม่หยุดหรือหยุดยาก
  3. โรคดาวน์ซินโดรม เป็น โรคทางพันธุกรรม ที่เด็กจะมีอาการปัญญาอ่อน และหน้าตาดูแปลกไปจากปกติ มักพบในเด็กที่แม่ตั้งครรถ์อายุ35ปี
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ
โรคทางพันธุกรรม คืออะไรมาดูกันค่ะ

banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments