โรคมือเท้าปาก น่ากลัวแค่ไหน

banner01

โรคมือเท้าปาก น่ากลัวแค่ไหน อาการเป็นอย่างไร ติดต่อกันอย่างไร ต้องเข้ามาอ่าน

โรคมือเท้าปาก น่ากลัวแค่ไหน
โรคมือเท้าปาก น่ากลัวแค่ไหน

โดยทั่วไป โรคมือ เท้า ปาก มักจะมีอาการไม่รุนแรง โดยจะมีระยะฟักตัวประมาณ 3-6 วัน และมีอาการเริ่มต้นเป็นไข้ต่ำ ๆ มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มมีอาการเจ็บที่ปาก ไม่ยอมทานอาหาร เพราะมีตุ่มแดงที่เหงือกลิ้น กระพุ้งแก้ม โดยตุ่มนั้จะกลายเป็นตุ่มพองใส รอบแปลจะอักเสบแดง ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น จากนั้นจะพบตุ่มหรือผื่น ที่ฝ่าเท้า นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจจะพบที่ก้น แขน ขา และอวัยวะสืบพันธ์ด้วย ในเด็กทารกอาจพบกระจายทั่วตัวได้ ทั้งนี้อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน โดยทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็น

อย่างไรก็ตาม โรคมือ เท้า ปาก อาจจะแสดงอาการได้หลายอย่างเช่น

  1. ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือนไข้หวัด ไอ มีน้ำมูกใส เจ็บคอ
  2. ทางผิวหนัง
  3. ทางระบบประสาท เช่น สมอง เยื่อหุ้มสมอง หรือเนื้อสมองอักเสบ
  4. ทางระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำเล็ก ๆ  ปวดหัว อาเจียน
  5. ทางตา มักพบเยื่อบุตาอักเสบ
  6. ทางหัวใจ เช่น สามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อหรือเบื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ ซึ่งอาจมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการ หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อกันได้ทางไหน

  1. การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง ทั้งจากจมูก ลำคอ และน้ำจากในตุ่มใส โดยเชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือการไอจามรดกันก็ได้
  2. ทางอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ โดยช่วงที่แพร่กระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาห์แรกที่ผู้ป่วยมีอาการ และยังแพร่เชื้อได้จนกว่ารอยโรคจะหายไป แต่ก็ยังพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

การรักษา โรคมือ เท้า ปาก

ปกติแล้วโรคมือ เท้า ปาก สามรถหายเองได้ภายใน 7-10 วัน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรคนี้ไม่มียารักษาได้โดยเฉพาะ เพราะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงต้องใช้ภูมิคุ้มกันของตัวเองต่อสู้กับเชื้อโรค ทั้งนี้แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ

การป้องกัน โรคมือ เท้าปาก

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก แต่โดยปกติป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได้ โดยการักษาสุขอนามัยที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาด ตัดเล็กให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้ของร่วมกัน

ที่สำคัญ คือ ต้องแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคออกจากกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก โดยไม่ให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และต้องคยอทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น สนามเด็กเล่น ตลอดจนเสื้อผ้า ที่อาจปนเปื้อนเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเขื้อที่ใช้ภายในบ้าน

โรคมือเท้าปาก น่ากลัวแค่ไหน
โรคมือเท้าปาก น่ากลัวแค่ไหน

 

ที่มา  www.kapook.com


banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments