โรคไทรอยด์ เป็นพิษ

banner01

โรคไทรอยด์ เป็นพิษ น่ากลัวแค่ไหนกัน

โรคไทรอยด์ เป็นพิษ
โรคไทรอยด์ เป็นพิษ

ไทรอยยด์เป็นพิษ ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายถึง 8 เท่า

โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคคอพอกเป็นพิษ เป็นโรคประเภทหนึ่งของโรคไทรอยด์ โดยต่อไทรอยด์ซึ่งอยู่ที่ลำคอด้านหน้า ต่ำกว่าลูกกระเดือกเล็กน้อย ทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกสู่กระแสเลือดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำงานปกติ โดยเฉพาะหัวใจและระบบประสาท โรคคอพอกเป็นพิษเป็นการเสียสมดุลของฮอร์โมนไทรอยด์ โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล แต่มีปัจจัยเกี่ยวข้องดังนี้

1. เพศหญิง โรคไทรอยด์ เป็นพิษเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 4-8 เท่า

2. กรรมพันธุ์ มีอุบัติการณืการพบ โรคไทยรอยด์ ในเครืองญาติสูงกว่าประชาการทั่วไป แต่ก็อาจจะเป็น โรคไทรอยด์ โดยที่ไม่มีญาติเป็นก็ได้

อาการของ โรคไทรอยด์ เป็นพิษ

  1. หัวใจจะถูกกระตุ้นให้ทำงานมาก จึงมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ได้แก่ ใจสั่น หัวใจเร้นแรงและเร็ว จับชีพจรจะเต้น ไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง เหนื่อยง่าย เช่นเดินขึ้นบันได 1 ชั้น ก็รู้สึกเหนื่อย

เนื้อเยื่อของร่างการเผาพลาญสร้างพลังงานออกมามาก รวมถึงเนื้อเยื่อที่เก็บสำรองไว้เป็นไขมัน และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างการ จะถูกเผาพลาญมากขึ้นทำให้มีอาการขี้ร้อน เหงื่อออกมาก มือมักจะอุ่นและชื้น กินจุ แต่ผอมลง

  1. ระบบประสาทถูกฮอร์โมนไทรอยด์กระตุ้นมากขึ้นทำให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ถูกกระตุ้นให้ทำงานผิดปกติได้เช่นเดียวกัน เช่น มือสั่น ตกใจง่าย ลำไส้ถูกกระตุ้นทำให้ถ่ายอุจจาระบ่อยวันละหลายครั้ง กล้ามเนื่้อยริเวณต้นแขนและขาอาจจะมีอ่อนแรง บางครั้งเมื่อนั่งยอง ๆ ก็ลุกไม่ไหว ประจำเพือนมาน้อยหรือห่างออกไป นัยน์ตาอาจโตโปนถนนหรือหนังตาบนหดรั้งขึ้นไป ทำให้เห็นตาขางข้างบนชัดดูคล้ายคนดุ

การรักษา โรคไทรอยด์ เป็นพิษ มี 3 วิธี

  1. ยาเม็ดรับประทาน เลือกใช้ในผู้ป่วย โรคไทรอยด์ อายุน้อย ผู้ป่วยตั้งครรภ์และก่อนได้รับการผ่าตัดหรือเกลือน้ำ เพื่อควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ทำให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้น ต้องใช้ยาติดต่อกันตั้งแต่ปีครึ่งถึง สองสามบางรายจะต้องรับประทานยาเป็นประจำ ถ้าหยุดทำให้มีการเป็นพิษได้อีก การรับประทานยา มักไม่ทำให้คอยุบลง
  2. การกินน้ำแร่สามกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 ซึ่งจะไปสะสมที่ต่อมไทรอยด์และปล่อยรังสีทำงานต่อมให้หายเป็นพิษ วิธีเหมาะกับผู้ป่วยรักษาด้วยยาและไม่ได้ผลหรือผู้ที่ไม่สามาถลดยาลงได้ ต้องใช้ยาขนาดสูงตลอด หรือผู้ป่วยที่มีอายุมาก เราจะตัดสินน้ำแร่หลัง 6 เดือน หลังการรักษา และห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งครรภ์
  3. การผ่าตัดเอกต่อมไทรอยด์บางส่วนออก ซึ่งจะให้ผลการรักษาเร็วกว่าวิธีกินยาเม็ด การผ่าตัดเหมาะที่จะใช้ในรายการที่คอโตมาก ๆ หรือเมื่อรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล ข้อเสียการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกมาเกินไป ทำให้ต่อมส่วนที่เหลือสร้างฮอร์โมนไม่พอใช้ ต้องกินยาตลอดชีวิต

การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน โรคไทรอยด์ เป็นพิษ

  1. รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมมิให้อาการ โรคไทรอยด์ เป็นพิษรุนแรงขึ้น ไม่ควรหยุดยาเองเมื่ออาการดีขึ้น เนื่องจากตัวโรคอาจจะกำเริบได้
  2. สังเกตุอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นของผลข้างเคียงของยาหรือการรักษาเพื่อรายงานอาการได้ถูกต้อง
  3. ติดตามการรักษาเพื่อเป็นผลดีต่อการรักษา
  4. รับประทานอาหารที่ถูกลักษณะได้ทุกประเภท และสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ

 

ที่มาwww. kapook.com

 


banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments