โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย

banner01

โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย ถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม  กระทรวงสาธารณะสุขได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรคนี้กันเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นโรคที่สามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากที่สุดในประเทศไทย มีคนไทยเป็นพาหะนำโรคถึงร้อยละ 30 ของประชากร หรือประมาณ 18-20 ล้านคน ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคมาจากที่เกิดจากการผิดปกติของการควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสำคัญของเม็ดเลือดแดง

โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย
โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมียแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. อัลฟา – ธาลัสซีเมีย
  2. เบต้า – ธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย สามารถที่จะได้รับถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้จาก พ่อและแม่  จะได้รับจากพ่อแม่เท่านั้น ไม่สามารถที่เป็นได้เองได้แต่สิ่งสำคัญคือการถ่ายทอด โรคธาลัสซีเมีย ไปสู่ลูก นั่นเอง อันนี้เป็นอันตรายมาก ๆ  ทั้งนี้เพราะว่าคนที่เป็นพาหะ จะมีร่างกายเหมือนคนปกติธรรมดา หากไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนั่นเอง หากโชคไม่ดีมีคู่สมรสเป็นพาหะทั้งพ่อและแม่ ก็สามารพที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ ทั้งที่พ่อแม่ร่างกายก็สมบูรณ์ปกติทั้งคู่

ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคหรือพาหะคือ

  1. ตัวซีด และอาจจะเจอตับม้ามโตร่วมด้วย
  2. ตัวซีดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีอาการเป็นไข้หรือไม่สบาย
  3. มีประวัติคนในครอบครัวซีด
  4. เคยมีบุตร หรือโรคธาลัสซีเมีย
  5. เคยมีบุตรเสียชีวิตภายในครรภ์เนื่องจากภาวะทารกบวมน้ำ
  6. ตรวจพบเม็ดเลือดแดงผิดปกติ

 

โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย
โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย
โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย
โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย

banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments