โรคคอตีบ เป็นอย่างไร

banner01

โรคคอตีบ เป็นอย่างไร ถ้าใคร ๆ ที่ยังไม่รู้หรือว่าไม่เคยรุ้เลยต้องมาศึกษากัน เพื่อหาวิธีป้องกันได้ถูกต้อง

โรคคอตีบ เป็นอย่างไร
โรคคอตีบ เป็นอย่างไร

โรคคอตีบ ติดต่อได้อย่างไร

โรคคอตีบ ติดต่อโดย การกิน และการหายใจและการติดด้วยเสมหะผู้ป่วยเข้าไป อาการจะเกิดจากหลังได้รัเบเชื้อ 2-10 วัน แต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีอาการ ซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายได้อีก การแพร่กระจายมีด้วยกัน 3 ทาง

 1. เมื่อผู้ป่วยจาม หรือว่า ไอ แล้วคนปกติก็ได้สูดดมเข้าไป
 2. คนปกติได้รับเชื้อจากการที่เสมหะของผู้ป่วยติดไปกับสิ่งของ เช่น แก้วน้ำ ช้อน จาน
 3. ติดต่อจากเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค

 • ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้
 • ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่มีภูมิบกพร่อง
 • ผู้ที่อาศัยในที่อากาศไม่ดี
 • นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งระบาด

การป้องกัน โรคคอตีบ คือการฉีดวัคซีน โดยวัคซีนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

 • DTP
 • DTaP
 • DT

 

โรคคอตีบ เป็นอย่างไร
โรคคอตีบ เป็นอย่างไร
โรคคอตีบ เป็นอย่างไร
โรคคอตีบ เป็นอย่างไร

banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments