โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร

banner01

โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากรู้จักว่าโรคไม่ติดต่อ มันไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ต้องมาดู

โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร
โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร

โรคที่ไม่ติดต่อ เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร และการรับประทานในแต่ละวันเป็นอย่างไร และรวมไปถึงจิตใจของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นโรคได้

โรคไม่ติดต่อ

หมายถึง โรคที่เกิดจากการเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะไม่สามารถที่จะแพร่กระจายไปหาบุคคลอื่นได้เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โรคอ้วน โรคประสาท เป็นต้น

การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ

  1. อันดับแรกเลย ถ้าอยากได้มีสุขภาพที่ดี ต้องหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำล
  2. สร้างเสริมชีวิตครอบครัวให้มีความสุข และรักษาบ้านให้สะอาด
  3. ทำจิตใจให้สบาย ๆ ไม่ต้องเครียด หรือ อาจจะหางานอดิเรกทำก็ได้ เช่น อ่านนิตยสาร นั่งสมาธิ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
  4. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น การใช้ยาพิษ การสูบบุหรี่
โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร
โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร
โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร
โรคไม่ติดต่อ รู้หรือไม่ว่ามีโรคอะไร

banner01
คุณคิดอย่างไรบอกเพื่อน ๆ ได้นะ

comments